CARRILLO MAHIQUES, GUSTAVO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA AGROFORESTAL
Email: gustavo.carrillo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Forestal 2 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 2 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 3 TOPOGRAFIA I REPLANTEJAMENTS
MU en Enginyeria de Forests TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ