Degree Basics

Name

Degree in Forest Engineering

Academic course

2022-2023

ECTS credits

240 CTS

ECTS credit price

18,46 €

Imparted at

School of Agrifood and Forestry Engineering and Veterinary Medicine

Starting year

Year 2010-11

Dedication regime

Full time

Learning model

Presential

Language of instruction

Catalan (50%) / Spanish (45%) / English (5%)

Available places

40

Coordinator

Jonas Oliva Palau etseafiv.coordgefcn@udl.cat

Contact
Contact
Contact
Pre-registration
Pre-registration
Pre-registration
Enrolment
Enrolment
Enrolment
The degree in figures
The degree in figures
The degree in figures
Complaints and Suggestions
Complaints and Suggestions
Complaints and Suggestions
Resources for learning
Resources for learning
Resources for learning
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System

El Grau d'Enginyeria Forestal és una titulació universitària homologable en tots els països, encara que amb diferents denominacions, i que té com a finalitat formar professionals experts en la gestió del medi natural. La titulació atorga de manera exclusiva les competències legals per exercir la professió del mateix nom (signar projectes tècnics, dirigir obres, …).

Més del 55% de la superfície d'Espanya és forestal i el 37% està ocupada per boscos. Els recursos forestals, que proporcionen productes (fusta, suro, …) i serveis ecosistèmics (protecció del sòl, biodiversitat, paisatge, …), necessiten ser gestionats de forma acurada i sostenible. La Universitat de Lleida ofereix, de forma exclusiva a Catalunya i Aragó, aquest Grau d'Enginyeria Forestal orientat a fer compatibles els diferents usos dels sistemes forestals.

La docència està concebuda sota un enfocament de caràcter aplicat. En cada curs hi ha una assignatura de “Pràctiques Integrades”, que es desenvolupa essencialment a la muntanya, i que engloba els coneixements impartits durant aquest curs. A més, es duen a terme nombroses visites a la muntanya, entre les quals destaca una estada de quatre dies a la Val d'Aran.