DUANE BERNEDO, ANDREA

Categoria: INVESTIGADOR/A JUAN DE LA CIERVA
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: ENGINYERIA AGROFORESTAL
Email: andrea.duane@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Forestal 4 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC
Doble titulació: G. Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 4 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC